Хяналтын системийн товч танилцуулга

2013-05-05 17:26:07

Манай компани өөрийн хийж хөгжүүлсэн хяналтын системийг ашигладаг. Харилцагч байгууллагынхаа хэрэгцээ шаардлагад тохирсон нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийж өгөх бүрэн боломжтой. 

 

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 6 ) | Дэлгэрэнгүй

google map large print service

2018-05-03 02:19:07

Google map large print service

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2018-2019 онд хийж хэрэгжүүлэх төсөл судалгааны ажлууд

2018-04-15 13:05:50

 

Нийтэлсэн : Ganaa | Дэлгэрэнгүй

Замын бичлэг шалгах хэсэг нэмэгдлээ.

2014-06-28 13:58:58

Таны явсан замын тухай мэдээлэл цаг минут, тухайн үеийн хурд, байршлын хамт гарч ирдэг боллоо.

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ТВ реклам

2013-05-26 11:34:43

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Вэб сайтанд зориулан embed код

2013-04-29 12:35:27


Вэб сайтандаа embed код байрлуулаад  машины байршилаа хэрэглэгчидэд харуулах боломжтой боллоо.

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

GPS сигнал хэмжигч нэмэгдлээ.

2013-01-08 14:38:13

  

Төхөөрөмжийн GPS сигналийн хүчийг тодорхойлж гаргалаа. 

машин гражид орох, өндөр барилгын дунд орход GPS сигналын хүч буурдаг. үүнээс болоод байршил зөрүүтэй заагддаг. GPS  сигналын хүч бага байвал тухайн зааж буй байршил нарийвчлал муутайг илгэж байга юм.

 
Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Түлшний хяналтын график

2012-05-29 09:52:40

 

 

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Програмийн нэмэлт боломж

2012-02-07 17:07:04

 

Хяналтын цонхыг 1x1 2x2 3x2 харилцаагаар хувааж хяналтыг олон цэгт хийх боломжтой боллоо.

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

FullScreen харах боломжтой болгов.

2012-01-24 13:54:58

 

Хяналтын програмын дээд хэсэгт [F],[S] гэсэн 2 товч нэмж орууллаа. 

F - FullScreen горимоор харах

S - Стантарт горимоор харах

Нийтэлсэн : Ganaa | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй